θεμέλια

Μεταφράσεις

θεμέλια

أَساسات

θεμέλια

základy

θεμέλια

fundament

θεμέλια

Fundament

θεμέλια

foundations

θεμέλια

cimientos

θεμέλια

perusta

θεμέλια

fondations

θεμέλια

temelji

θεμέλια

fondamenta

θεμέλια

基礎

θεμέλια

초석

θεμέλια

fundering

θεμέλια

fundament

θεμέλια

podwaliny

θεμέλια

fundações, fundamento

θεμέλια

основы

θεμέλια

grunder

θεμέλια

รากฐานสิ่งก่อสร้าง

θεμέλια

vakıflar

θεμέλια

nền tảng

θεμέλια

基础
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close