θεμελιώδης

Μεταφράσεις

θεμελιώδης

fundamental, underlying

θεμελιώδης

fundamenta

θεμελιώδης

capital, fondamental
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close