θεοφοβούμενος

Μεταφράσεις

θεοφοβούμενος

god-fearing
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close