θεραπεύσιμος

Μεταφράσεις

θεραπεύσιμος

curable, treatable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close