θερισμός

Μεταφράσεις

θερισμός

刈り取り (θeri'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
το να θερίζω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close