θερμοδυναμική

Μεταφράσεις

θερμοδυναμική

thermodynamics

θερμοδυναμική

termodinamiko

θερμοδυναμική

thermodynamique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close