θερμοδυναμικός

Μεταφράσεις

θερμοδυναμικός

thermodynamic

θερμοδυναμικός

thermodynamique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close