θερμομετρικός

Μεταφράσεις

θερμομετρικός

calorimétrique, thermométrique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close