θερμοπαρακαλώ

Μεταφράσεις

θερμοπαρακαλώ

entreat, implore (θermoparaka'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
εκλιπαρώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close