θερμοσκοπικός

Μεταφράσεις

θερμοσκοπικός

thermoscopique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close