θερμοχωρητικότητα

Μεταφράσεις

θερμοχωρητικότητα

heat capacity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close