θεσμοθέτηση

Μεταφράσεις

θεσμοθέτηση

enactment, legislation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close