θεσμός

Μεταφράσεις

θεσμός

institution机构институцияמוסדinstitutioninstellinginstitucióninstituiçãoTrägeristituzioneinstitutioninstytucjainstitutioninstituce機構учреждение (θe'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
κανόνας, παράδοση οι κοινωνικοί θεσμοί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close