θεσπίζω

Μεταφράσεις

θεσπίζω

enact, decree, institute

θεσπίζω

instituer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close