θετός

(προωθήθηκε από θετό)
Μεταφράσεις

θετός

(θe'tos) αρσενικό

θετή

(θe'ti) θηλυκό

θετό

foster, adoptive (θe'to) ουδέτερο
επίθετο
1. που έχει υιοθετήσει παιδί θετός πατέρας
2. που έχει υιοθετηθεί θετό παιδί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close