θετός

Μεταφράσεις

θετός

(θe'tos) αρσενικό

θετή

(θe'ti) θηλυκό

θετό

foster, adoptive (θe'to) ουδέτερο
επίθετο
1. που έχει υιοθετήσει παιδί θετός πατέρας
2. που έχει υιοθετηθεί θετό παιδί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close