θεωρούμαι

Μεταφράσεις

θεωρούμαι

(θeo'rume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
κρίνομαι ως Θεωρείται καλός γιατρός.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close