θεόρατος

(προωθήθηκε από θεόρατη)
Μεταφράσεις

θεόρατος

(θe'oratos) αρσενικό

θεόρατη

(θe'orati) θηλυκό

θεόρατο

humongous (θe'orato) ουδέτερο
επίθετο
πολύ μεγάλων διαστάσεων θεόρατο κτίριο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close