θεότητα

Μεταφράσεις

θεότητα

deity, divinitydivinité (θe'otita)
ουσιαστικό θηλυκό
θεϊκή ύπαρξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close