θηκάρι

Μεταφράσεις

θηκάρι

scabbard, sheath
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close