θηλυκό

Μεταφράσεις

θηλυκό

feminine

θηλυκό

femenino

θηλυκό

féminin
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close