θημωνιά

Μεταφράσεις

θημωνιά

haystack

θημωνιά

kupka sena

θημωνιά

høstak

θημωνιά

Heuhaufen

θημωνιά

almiar

θημωνιά

heinäsuova

θημωνιά

meule de foin

θημωνιά

stog sijena

θημωνιά

pagliaio

θημωνιά

干し草の山

θημωνιά

건초 더미

θημωνιά

hooiberg

θημωνιά

høystakk

θημωνιά

stóg siana

θημωνιά

palheiro

θημωνιά

стог сена

θημωνιά

höstack

θημωνιά

กองหญ้า

θημωνιά

saman yığını

θημωνιά

đống cỏ khô

θημωνιά

干草堆
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close