θησαυροφυλάκιο

Μεταφράσεις

θησαυροφυλάκιο

treasury, chesttrésorהאוצרказначействоTreasurySkarb Państwatesouro재무 (θisavrofi'lacio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ασφαλές μέρος για πολύτιμα αντικείμενα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close