θλάση

Μεταφράσεις

θλάση

fracture, rupture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close