θλιμμένα

Μεταφράσεις

θλιμμένα

lugubriously, sadly, sorrowfully

θλιμμένα

lugubrement, tristement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close