θνησιμότητα

Μεταφράσεις

θνησιμότητα

mortality사망률死亡率ตาย死亡率смертностьúmrtnoststerftedødelighedсмъртностdödlighetmortalidadmortalidade死亡率 (θnisi'motita)
ουσιαστικό θηλυκό
ποσοστό θανάτων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close