θολούρα

Μεταφράσεις

θολούρα

dimness, mist
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close