θολότητα

Μεταφράσεις

θολότητα

opacité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close