θρέφω

Μεταφράσεις

θρέφω

knit ('θrefo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
τρέφω τρέφω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close