θρανίο

Μεταφράσεις

θρανίο

pupitredesk (θra'nio)
ουσιαστικό ουδέτερο
το τραπεζάκι του μαθητή στην τάξη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close