θραυσματικός

Μεταφράσεις

θραυσματικός

fragmentary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close