θραύση

Μεταφράσεις

θραύση

ruptureالكسر ('θrafsi)
ουσιαστικό θηλυκό
έχω μεγάλη επιτυχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close