θρεμμένος

(προωθήθηκε από θρεμμένη)
Μεταφράσεις

θρεμμένος

(θre'menos) αρσενικό

θρεμμένη

(θre'meni) θηλυκό

θρεμμένο

(θre'meno) ουδέτερο
επίθετο
(κυρίως για ζώο) παχύς
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close