θρεονίνη

Μεταφράσεις

θρεονίνη

threonine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close