θρόισμα

Μεταφράσεις

θρόισμα

rustle ('θroizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
σιγανός θόρυβος το θρόισμα των φύλλων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close