θρόμβος

Μεταφράσεις

θρόμβος

clot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close