θυγατέρα

Μεταφράσεις

θυγατέρα

figlia
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close