θυγατρική

Μεταφράσεις

θυγατρική

subsidiary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close