θυγατρική εταιρεία

Μεταφράσεις

θυγατρική εταιρεία

شَرِكَةٌ تَابِعَة

θυγατρική εταιρεία

dceřiná společnost

θυγατρική εταιρεία

datterselskab

θυγατρική εταιρεία

Tochtergesellschaft

θυγατρική εταιρεία

subsidiary

θυγατρική εταιρεία

filial

θυγατρική εταιρεία

tytäryhtiö

θυγατρική εταιρεία

filiale

θυγατρική εταιρεία

podružnica

θυγατρική εταιρεία

consociata

θυγατρική εταιρεία

子会社

θυγατρική εταιρεία

자회사

θυγατρική εταιρεία

dochtermaatschappij

θυγατρική εταιρεία

datterselskap

θυγατρική εταιρεία

pomocnik

θυγατρική εταιρεία

subsidiária

θυγατρική εταιρεία

дочерняя компания

θυγατρική εταιρεία

dotterbolag

θυγατρική εταιρεία

บริษัทสาขา

θυγατρική εταιρεία

yan

θυγατρική εταιρεία

công ty con

θυγατρική εταιρεία

子公司
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close