θυμίζω

Μεταφράσεις

θυμίζω

(θi'mizo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κπ να θυμηθεί κτ θυμίζω σε κπ ένα ραντεβού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close