θυμωμένα

Μεταφράσεις

θυμωμένα

angrily (θimo'mena)
επίρρημα
κοιτάζω κπ θυμωμένα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close