θυρίδα

Μεταφράσεις

θυρίδα

counter, locker (θi'riða)
ουσιαστικό θηλυκό
1. ατομικό κουτί για φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων
ατομικό γραμματοκιβώτιο σε ταχυδρομείο
2. γκισέ Απευθυνθείτε στη θυρίδα 6.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close