θυσία

Μεταφράσεις

θυσία

sacrificesacrificeيُضَّحيoběťofferOpfergabesacrificiouhrausžrtvasacrificio犠牲희생offerofferofiarasacrifícioжертвоприношениеofferการสังเวยfeda etmeksự tế lễ牺牲犧牲 (θi'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
στέρηση αγαθού με σκοπό την εκπλήρωση σκοπού κάνω θυσίες για κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close