θυσιάζω

Μεταφράσεις

θυσιάζω

opfernsacrificesacrifier (θisi'azo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
στερούμαι ενός αγαθού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close