θύλακος

Μεταφράσεις

θύλακος

enclave
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close