θύμηση

Μεταφράσεις

θύμηση

('θimisi)
ουσιαστικό θηλυκό
ανάμνηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close