θύρα

Μεταφράσεις

θύρα

gate, door, portportail, portepuertoпортportpřístavיציאהポート포트พอร์ต ('θira) αρσενικό
αθλητισμός είσοδος γηπέδου
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close