θύτης

Μεταφράσεις

θύτης

('θitis)
ουσιαστικό αρσενικό
που σκοτώνει κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close