θώρακας

Μεταφράσεις

θώρακας

chest, thorax, cuirass ('θorakas)
ουσιαστικό αρσενικό
ανατομία το μπροστινό πάνω μέρος του κορμού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close