ιδίωμα

Μεταφράσεις

ιδίωμα

idiom
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close